Proszę czekać…

Rozwiązania dla biznesu

Oferujemy szeroką gamę specjalistycznych rozwiązań informatycznych.
Zapoznaj się z naszą ofertą

Systemy informatyczne

Systemy informatyczne

Tareo 2.0
System usprawniający pracę serwisu komputerowego obsługującego użytkowników.

 • Zarzadanie sprzętem komputerowym (obsługa wydawania i zdawania sprzętu przez użytkowników).
 • Przypisywanie aplikacji użytkownikom.
 • Zarządzanie zadaniami do wykonania (planowania akcji serwisowych,wyznaczanie terminu backupu).
 • Zarządzanie informacjami o użytkownikach.

viQuest
viQuest – jest internetowym narzędziem badawczym najczęściej wykorzystywanym przez Działy Marketingu, HR oraz jednostki zajmujące się organizacją ankiet i sondaży.

viKend
viKend – to aplikacja internetowa umożliwiająca pełną kontrole nad urlopami w firmie. Dzięki łatwemu dostępowi do informacji przez wszystkich biorących udział w procesie przydzielania urlopu, automatycznym powiadomieniom oraz definiowaniu grup pracowniczych zapobiega nieporozumieniom oraz upraszcza proces zarządzania.

viCent
System elektronicznego rozliczania przedstawicieli firm z wydatków poniesionych na reprezentację

 • Kontrola wydatków reprezentacyjnych
 • Przejrzysty obieg środków i dokumentów
 • Raporty detaliczne i zbiorowe

ETMS
System raportowania przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych

 • wersja papierowa
 • wersja papierowo-elektroniczna
 • wersja elektroniczna off-line
 • wersja elektroniczna q-on-line

Użytkownicy

 • Polska: 3 koncerny farmaceutyczne
 • Europa Wschodnia

HTS
System zarządzania przetargami

Koszty
System monitorowania kosztów marketingowych

 • 7 użytkowników duże koncerny farmaceutyczne
 • Kontrola budżetów promocyjnych
 • Kontrola budżetów regionalnych

Magazyn
System obsługi magazynu materiałów reklamowych

 • Obsługa przedstawicieli
 • Raporty detaliczne i zbiorowe

Samochody
Zarządzanie flotą samochodową.
Program przeznaczony jest dla osób zarządzających flotą samochodową oraz działaniami związanymi z ich eksploatacją. Intuicyjny interfejs przyspiesza proces gromadzenia danych ułatwia śledzenie działań w czasie, lokalizowanie kosztów oraz przypisanie ich do konkretnych pracowników.

Więcej